Kwalifikacje

More Than Words®, The Hanen Centre, Hamilton, UK – szkolenie certyfikujące: terapia i stymulacja mowy dzieci autystycznych.

more than words

 

It Takes Two To Talk®, The Hanen Centre, Derby, UK – szkolenie certyfikujące: terapia opóźnionego rozwoju mowy i wczesna stymulacja mowy.

it takes two to talk

 

Makaton, Łódź, Polska – szkolenie certyfikujące: komunikacja alternatywna i wspierająca.

makaton

 

Wczesne wspomaganie funkcji oralnych dziecka w świetle koncepcji NDT-Bobath, Łódź, Polska – warsztaty certyfikujące: terapia noworodka i niemowlęcia.

NDT-bobath

 

Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurologopedów, Warszawa, Polska – wykłady specjalistyczne dla neurologopedów.

zjazd PTL

 

Logopedia w teorii i praktyce, Katowice, Polska – I Międzynarodowa Konferencja Logopedyczna PTL, Oddział Śląski.

logopedia w teorii i praktyce

 

SLI – Specyficzne Zaburzenia Językowe, Diagnoza, Prognoza, Interwencja, Warszawa, Polska – konferencja międzynarodowa.

SLI specyficzne zaburzenia jezykowe

 

Wieloaspektowy charakter oddziaływań logopedycznych w zaburzeniach mowy, Katowice, Polska – VIII Ogólnopolska Konferencja Logopedyczna PTL, Oddział Śląski.

VIII konferencja PTL