Zakres usług

PROWADZĘ TERAPIĘ :

  • opóźnionego rozwoju mowy,
  • oligofazji, czyli zaburzeń mowy w niepełnosprawności intelektualnej oraz w takich jednostkach jak Zespół Downa, Autyzm, Zespół Aspergera, MPD, padaczka i inne zaburzenia neurologiczne oraz choroby wrodzone,
  • zaburzenia mowy w wyniku dwujęzyczności,
  • zaburzenia karmienia, w tym ssania, gryzienia, połykania,
  • wady wymowy (nieprawidłowa wymowa poszczególnych głosek).

KONSULTACJE NEUROLOGOPEDYCZNE

Podczas spotkania zbieram dane dotyczące historii dziecka oraz zgłaszanych przez Państwa zastrzeżeń w zakresie rozwoju dziecka a także karmienia (szczególnie najmłodszych dzieci). Proszę o przyniesienie wszelkiej posiadanej dokumentacji medycznej. Wstępnie obserwuję dziecko i oceniam jego mowę czynną oraz bierną. Przygotowuję zarys kolejnych działań dotyczących zgłaszanego problemu. Odpowiadam ma wszystkie pytania i wątpliwości dotyczące rozwoju mowy/funkcji pokarmowych Państwa dziecka.

TERAPIA NEUROLOGOPEDYCZNA

Dotyczy dzieci ze wstępnie potwierdzonym problemem/deficytem w porozumiewaniu się językiem mówionym (diagnoza innego specjalisty lub na skutek konsultacji neurologopedycznych albo wskazań innego logopedy). Terapię poprzedza diagnoza wstępna, którą po około 5 spotkaniach uaktualniam w formie diagnozy właściwej. W zależności od potrzeb dziecka oraz Państwa możliwości ustalamy formę wspólnej pracy a następnie harmonogram wizyt. Rodzice/opiekunowie są czynnie włączeni w proces terapii. Dziecko na żadnym etapie nie jest do niczego zmuszane a wszystkie zajęcia odbywają się w formie zabawy (początkowo spontanicznej a następnie kierowanej). Postępy dziecka monitorujemy wspólnie. Terapię mogą Państwo przerwać w dowolnym momencie.