Regulamin Rezerwacji Wizyty

Elektroniczna rezerwacja wizyt została wprowadzona dla Państwa wygody oraz w celu zapewnienia dogodnego terminu przy dużej liczbie osób zainteresowanych terapią mowy dziecka. Dokonując rezerwacji akceptują Państwo poniższe warunki regulaminu.

 1. Konsultacje odbywają się wyłącznie przez internet, zazwyczaj za pośrednictwem komunikatora Skype. Link do rozmowy wysyłany jest na podany przy rezerwacji adres email najpóźniej w dniu zarezerwowanej konsultacji.
 2. Podana godzina rezerwacji dotyczy strefy czasowej Wielka Brytania/Londyn.
 3. Rezerwacja terminu spotkania dokonywana jest wyłącznie po wypełnieniu i wysłaniu Formularza Rezerwacji Wizyty na stronie neurologopeda.co.uk oraz przedpłaty całości kwoty za jednogodzinne spotkanie w wysokości  £50.
 4. Przedpłata dokonywana jest w systemie PayPal (bezpieczne połączenie szyfrowane) i może być zrealizowana za pomocą Państwa konta w sytemie PayPal lub jako zakup kartą płatniczą (bez konieczności posiadania konta w systemie PayPal).
 5. Opłata podlega zwrotowi w całości w przypadku: a) odwołania wizyty przez osobę rejestrującą nie później niż 2 dni przed zarezerwowanym terminem; b) odwołania wizyty przez neurologopedę Agatę Lesiowską w każdym przypadku.
 6. Spotkanie można odwołać drogą telefoniczną lub wysyłając e-mail.
 7. Zwrot opłaty w wyżej wymienionych przypadkach dokonywany jest za pomocą systemu PayPal w terminie 7 dni od odwołania spotkania.
 8. Cena jednostkowa wizyty jest jednakowa niezależnie od częstotliwości spotkań.
 9. Na zlecenie rodzica/opiekuna następujące dokumenty są wystawiane w języku angielskim: a) diagnoza wstępna; b) zalecenia terapeutyczne/zaświadczenie o terapii. Opłata za dokument diagnozy wynosi £30, a za dokument zaświadczenia £15 i dokonywana jest zawsze z góry. Opłaty można dokonać przelewem bankowym w przypadku składania zlecenia telefonicznie lub drogą e-mailową. Dokumenty w języku angielskim są wysyłane drogą elektroniczną na wskazany adres e-mail. Dokumenty wysyłane są nie później niż 7 dni po zaksięgowaniu opłaty.
 10. Informacje zebrane podczas spotkań terapeutycznych i diagnozujących są poufne i nie są udostępniane podmiotom trzecim.
 11. Autorem i właścicielem materiałów edukacyjnych przekazanych podczas spotkania terapeutycznego/diagnozującego jest Agata Lesiowska. Zabrania się ich powielania, kopiowania, publikowania oraz rozpowszechniania bez pisemnej zgody autorki.

Aby uniknąć skrócenia czasu Państwa wizyty oraz w trosce o innych pacjentów uprzejmie proszę o punktualne podłączenie się na spotkanie.

Dziękuję i do zobaczenia!

Agata Lesiowska

Powrót do Formularza Rejestracji Wizyty