Regulamin Rezerwacji Wizyty

Elektroniczna rezerwacja wizyt została wprowadzona dla Państwa wygody oraz w celu zapewnienia dogodnego terminu przy dużej liczbie osób zainteresowanych terapią mowy dziecka. Z uwagi na powtarzające się przypadki odwoływania spotkań w ostatniej chwili oraz sytuacje nie informowania o rezygnacji z umówionej wizyty wprowadzono system przedpłaty. Dokonując rezerwacji akceptują Państwo poniższe warunki regulaminu.

 1. Rezerwacja terminu spotkania dokonywana jest wyłącznie po wypełnieniu i wysłaniu Formularza Rezerwacji Wizyty na stronie neurologopeda.co.uk oraz dokonaniu przedpłaty £15 na poczet rezerwowanej wizyty.
 2. Przedpłata dokonywana jest w systemie PayPal (bezpieczne połączenie szyfrowane) i może być zrealizowana za pomocą Państwa konta w sytemie PayPal lub jako zakup kartą płatniczą (bez konieczności posiadania konta w systemie PayPal).
 3. Przedpłata podlega zwrotowi w przypadku: a) odwołania wizyty przez osobę rejestrującą nie później niż 7 dni przed zarezerwowanym terminem; b) odwołania wizyty przez neurologopedę Agatę Lesiowską w każdym przypadku.
 4. Spotkanie można odwołać drogą telefoniczną lub wysyłając e-mail.
 5. Zwrot przedpłaty w wyżej wymienionych przypadkach dokonywany jest za pomocą systemu PayPal w terminie 7 dni od odwołania spotkania.
 6. Spotkanie terapeutyczne trwa 60 minut, jego koszt to £45.
 7. Spotkanie diagnozujące trwa maksymalnie 90 minut, jego koszt to £65.
 8. Pozostały koszt spotkania (opłata minus przedpłata) £30 w przypadku spotkania terapeutycznego lub £50 w przypadku spotkania diagnozującego opłacany jest w gotówce w dniu wizyty.
 9. Cena jednostkowa wizyty jest jednakowa niezależnie od częstotliwości spotkań.
 10. Wizyty diagnozujące (pierwsze spotkanie) proszę rezerwować wyłącznie w sobotę lub niedzielę.
 11. Dokument diagnozy jest wystawiany w języku polskim oraz wysyłany drogą elektroniczną na wskazany adres e-mail, nie później niż 7 dni po spotkaniu diagnozującym.
 12. Na zlecenie rodzica/opiekuna następujące dokumenty są wystawiane w języku angielskim: a) diagnoza; b) zalecenia terapeutyczne/zaświadczenie o terapii. Opłata za dokument diagnozy wynosi £30, a za dokument zaświadczenia £15 i dokonywana jest zawsze z góry. Opłaty można dokonać w gotówce podczas spotkania diagnozującego lub przelewem bankowym w przypadku składania zlecenia telefonicznie lub drogą e-mailową. Dokumenty w języku angielskim są wysyłane drogą elektroniczną na wskazany adres e-mail. Dokumenty wysyłane są nie później niż 7 dni po zaksięgowaniu opłaty.
 13. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka podczas wizyty terapeutycznej/diagnozującej ponosi wyłącznie rodzic lub opiekun dziecka.
 14. Rodzic/opiekun dziecka jest obecny przez cały czas trwania spotkania terapeutycznego lub diagnozującego.
 15. Informacje zebrane podczas spotkań terapeutycznych i diagnozujących są poufne i nie są udostępniane podmiotom trzecim.
 16. Autorem i właścicielem materiałów edukacyjnych przekazanych podczas spotkania terapeutycznego/diagnozującego jest Agata Lesiowska. Zabrania się ich powielania, kopiowania, publikowania oraz rozpowszechniania bez pisemnej zgody autorki.

Aby uniknąć skrócenia czasu Państwa wizyty oraz w trosce o innych pacjentów uprzejmie proszę o punktualne przybycie na spotkanie.

Dziękuję i do zobaczenia!

Agata Lesiowska

Powrót do Formularza Rejestracji Wizyty